1

Курс по графичен дизайн от МАКС ПЛЮС

http://maxplus-bg.com

Курсът по Графичен дизайн ще ви научи да създавате конкретни графични проекти и подготовката им за предпечат или влагане в разработката на Web Design

Read »
Created by taloveca 26 weeks 6 days ago
Category: Business   Tags: