1

Местоимението “they” като подлог.

http://samou4itel1.blogspot.com

В редица случаи на неопределено личен подлог (Indefinite Personal Subject) в английски език може да се използва местоимението “they” като дума заместител на подлога.

Read »

User login

Hottest News

tags for Местоимението “they” като подлог.

Best karma users

  1. saidshary
  2. palchat1
  3. nabila
  4. linibola
  5. kangaydis

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.