1

Местоимението “they” като подлог.

http://samou4itel1.blogspot.com

В редица случаи на неопределено личен подлог (Indefinite Personal Subject) в английски език може да се използва местоимението “they” като дума заместител на подлога.

Read »

User login

tags for Местоимението “they” като подлог.

Best karma users

  1. saidshary
  2. kangaydis
  3. agent88
  4. refi153
  5. firmansyah021

Who's online

There are currently 0 users and 9 guests online.