2

70-годишнен срок за земята

http://www.youtube.com

Китайското правителство регулира земята за построяване на жилища със закона за право на собственост до 70 години...

Read »
Created by Tiarra 6 years 37 weeks ago – Made popular 6 years 33 weeks ago
Category: World   Tags:

User login

Hottest News

tags for 70-годишнен срок за земята

Best karma users

  1. saidshary
  2. palchat1
  3. nabila
  4. linibola
  5. kangaydis

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.